Πρόσβαση στο demo

Δοκιμάστε on-line το Erp4Aall. Δοκιμάστε εισαγωγή, μεταβολή πελατών και παραστατικών. Δημιουργήστε τις δικές σας φόρμες και reports.

hand

Δοκιμή on-line

Σε αυτό το site μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή με πραγματικά δεδομένα από το Atlantis ERP. Επιλέγοντας "Σύνδεση" θα μεταφερθείτε στην σελίδα σύνδεσης. Εκεί πρέπει να δώσετε τα εξής στοιχεία για να συνδεθείτε:

Απλός χρήστης
Όνομα χρήστη: demo
Κωδικός χρήστη: demo
Διαχειριστής
Όνομα χρήστη: demoadmin
Κωδικός χρήστη: demoadmin

Σύνδεση στην εφαρμογή

Οι παραπάνω χρήστες έχουν γλώσσα ορισμένη τα ελληνικά, και δεν αλλάζει στο site. Αν θέλετε να δοκιμάσετε το αγγλικό site συνδεθείτε με endemo και endemoadmin

Η εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική, εκτός από ορισμένα στοιχεία παραμετροποίησης που δεν μεταβάλλονται. Ο απλός χρήστης μπορεί να δοκιμάσει όλες τις φόρμες και τα reports που υπάρχουν ήδη. Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει φόρμες, reports, σελίδες, μενού και γενικά έχει πλήρη πρόσβαση στην εφαρμογή. Τα στοιχεία και η εφαρμογή επανέρχονται στην αρχική τους μορφή κάθε είκοσι τέσσερις ώρες, οπότε ότι φτιάξετε θα είναι διαθέσιμο μέχρι την επόμενη αποκατάσταση.